Ministerul Apărării Naţionale (MApN) - Forţele Terestre Române

Ziua Distinşilor Vizitatori a Exerciţiului DACIAN LANCER-18