Ministerul Apărării Naţionale (MApN) - Forţele Terestre Române

Programe şi strategii

Statul Major al Forţelor Terestre derulează programe de achiziţii şi modernizări de echipamente şi tehnică militară necesare îndeplinirii misiunilor în conformitate  cu strategiile elaborate de către Ministerul Apărării Naţionale. Pentru Forţele Terestre programele de achiziţie aflate în derulare sunt următoarele: 

1.  transportor blindat pentru trupe;
2.  modernizare sistem lansator de muniţie LAROM.

Derulează activităţi de operaţionalizare şi menţinere a operaţionalizării marilor unităţi şi detaşamentelor destinate N.A.T.O; continuă procesul de restructurare a forţelor, realizarea nivelului de interoperabilitate, perfecţionarea şi dezvoltarea nivelului de instruire prin simulare, precum şi susţinerea logistică adecvată a forţelor dislocate în teatrele de operaţii.