Ministerul Apărării Naţionale (MApN) - Forţele Terestre Române

ANUNŢ PUBLICITAR - LICITAŢIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE SPAŢII

Joi, 02/09/2021

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE, prin UNITATEA MILITARĂ 01575 BUCUREŞTI, cu sediul în strada Drumul Taberei nr. 7H, Sector 6, Bucureşti, tel 021/318.53.90, fax 021/318.53.86, e-mail: um01575.juridic@forter.ro, cod fiscal 10768686, având contul de virament RO15TREZ7065005XXX000104 deschis Trezoreria Sectorului 6 – Bucureşti, reprezentată legal de Locotent-colonel BĂRBULESCU OCTAVIAN în calitate comandant şi de Sublocotenent MARIN MARIUS, contabil şef organizează licitaţie publică în vederea închirierii unor părţi din imobilul 389 situat în strada Drumul Taberei nr. 7H, Sector 6, Bucureşti, astfel:

- suprafaţa 3,00 mp cu destinaţia amplasării a 3 (trei) automate de cafea

- suprafaţa 1,50 mp cu destinaţia amplasării a unui bancomat.

Licitaţiile publice privind închirierea celor două suprafeţe au loc în data de 30.09.2021, ora 10.00, la sediul U.M. 01575 BUCUREŞTI strada Drumul Taberei nr. 7H, Sector 6, Bucureşti.

În caz de neadjudecare, autoritatea contractantă este obligată să organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Condiţiile privind participarea şi adjudecarea sunt cuprinse în documentaţia de atribuire, care se achiziţionează de la sediul U.M. 01575 Bucureşti, începând cu ziua de 01.09.2021, contra sumei de 100,00 LEI, care se depune la casieria unităţii militare.

Ofertele împreună cu celelalte documente se redactează în limba română se depun la registratura unităţii militare, până la data de 29.09.2021, ora 16.00, indicate în anunţul publicitar, într-un singur exemplar original semnat şi ştampilat de către ofertant pe fiecare pagină.

Garanţia de participare se exprimă în LEI şi se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în original, prin virament bancar sau prin depunerea în numerar la casieria unităţii militare, până la data şi ora depunerii ofertei. Căile se de atac se vor utiliza potrivit prevederilor legislaţiei privind contenciosul administrativ.

Informaţii suplimentare se obţin la sediul unităţii militare sau la telefon 021.318.53.90/0720.681.371.

Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea a VI-a, nr. 168 din 01.09.2021.

Alba Arad Arges Bacau Bihor Bistrita-Nasaud Botosani Braila Brasov Buzau Calarasi Caras-Severin Cluj Constanta Covasna Dambovita Dolj Galati Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomita Iasi Ilfov Maramures Mehedinti Bucuresti Mures Neamt Olt Prahova Salaj Satu Mare Sibiu Suceava Teleorman Timis Tulcea Valcea Vaslui Vrancea