Ministerul Apărării Naţionale (MApN) - Forţele Terestre Române

ÎNTREBĂRI FRECVENTE


Acesul la informaţiile publice este o favoare sau un drept?
Este un drept pentru că:
- cetaţeanul plateste impozite statului;
- funcţionarii publici sunt în slujba cetăţeanului;
- cetăţeanul trebuie să ştie cum este gestionat banul public;
- cetăţeanul are dreptul de a verifica modul în care cei aleşi işi respectă angajamentele.

Care este importanţa Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public?
Importanţa acestei legi constă în faptul că:
-dreptul de acces la informaţiile de interes public este unul din principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice;
-autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să pună la dispoziţia cetăţenilor, din oficiu sau la cerere, toate informaţiile de interes public;
-orice persoana are dreptul să solicite şi să obţina de la autorităţile publice informaţiile referitoare la activitatea acestora;
-instituţionalizează TRANSPARENŢA în relaţiile dintre cetăţean şi instituţiile publice;
-va determina, în timp, o schimbare de mentalitate în relaţia dintre cetăţean şi funcţionarii publici.

Ce se inţelege prin informaţie de interes public?
Informaţia de interes public este orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi sau instituţii publice.

Informaţia referitoare la datele personale este o informaţie de interes public?
Da, dar numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice de către persoana în cauză.

Cine poate solicita informaţii de interes public?
Informaţii de interes public poate solicita orice persoană fizică sau juridică, de cetaţenie Română sau străină.

De cîte feluri sunt informaţiile de interes public?
Informaţiile de interes public sunt:
-informaţii furnizate din oficiu - informaţii pe care instituţia publică este obligată să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens.
-informaţii furnizate la cerere - informaţii obţinute în urma unei solicitări.

Unde sunt disponibile informaţiile din oficiu?
Informaţiile furnizate din OFICIU sunt disponibile în punctele de informare-documentare ale instituţiei publice, în Monitorul Oficial al României sau in mijloacele de informare în masă, precum şi în publicaţiile proprii sau în pagina de Internet

Care sunt categoriile de informaţii publice ce se furnizează din oficiu?
Categoriile de informaţii publice ce se furnizează din oficiu sunt:
-actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
-structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare şi de audienţe;
-numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
-coordonatele prin care poate fi contactată instituţia: denumire, sediu, nr. de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
-sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al instituţiei publice, programele şi strategiile adoptate de fiecare instituţie publică;
-lista cu documente considerate de interes public;
-modurile în care pot fi contestate şi atacate deciziile autorităţilor şi instituţiilor publice în cazul în care o persoană se consideră vătămată în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de a avea acces la informaţiile de interes public.

Cum se pot obţine informaţii de interes public, la cerere?
Informaţiile de interes public furnizate la cerere se pot obţine:
-verbal, adresîndu-vă birourilor de informare publică sau persoanelor responsabile de informarea publică, unde, dacă este disponibilă, informaţia solicitată va fi furnizată pe loc; dacă nu este posibil acest lucru, veţi fi îndrumat să depuneţi o solicitare în scris, excepţie făcînd reprezentanţii mass-media, cărora răspunsul la solicitările de informaţii de interes public le vor fi furnizate în cel mult 24 de ore;
-în scris, pe suport de hîrtie sau electronic - se pune la dispoziţie un formular tip de solicitare a informaţiilor de interes public, care va capata nr. de înregistrare.

Cariera militară
Informaţii utile privind o eventuală carieră militară ca soldat sau gradat profesionist puteţi găsi pe site-ul nostru https://www.recrutaremapn.ro/.
Pentru orice alte informaţii suplimentare vă recomandăm să luaţi legătura cu Biroul informare-recrutare de care aparţineti cu domiciliul.

Care sunt termenele în care instituţia publică este obligată să răspundă solicitărilor?
Termenele în care instituţia publică este obligată să răspundă solicitărilor sunt:
-10 zile lucrătoare de la depunerea cererii;
-30 zile lucrătoare, în cazul în care durata necesară pentru idenificarea informaţiei solicitate depăşeste 10 zile, dar instituţia are obligaţia să anunţe acest fapt în termen de 10 zile;
-5 zile lucrătoare, dacă informaţia solicitată este considerată a fi o informaţie exceptată de la liberul acces.

Pot depune o reclamaţie dacă consider că mi-a fost incălcat dreptul la liberul acces la informaţie?
Da, se poate depune reclamaţie în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituţiei. Reclamaţia trebuie adresată comandantului unităţii militare căreia i-aţi adresat solicitarea. Dacă reclamaţia este intemeiată, răspunsul va fi dat în 15 zile de la depunere şi va conţine informaţiile solicitate, precum şi menţionarea sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarului vinovat

Pot să mă adresez justiţiei dacă mi-a fost lezat dreptul de liber acces la informaţie?
Da, se poate depune reclamaţie în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituţiei. Reclamaţia trebuie adresată comandantului unităţii militare căreia i-aţi adresat solicitarea. Dacă reclamaţia este intemeiată, răspunsul va fi dat în 15 zile de la depunere şi va conţine informaţiile solicitate, precum şi menţionarea sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.

latest Running Sneakers | Mens Footwear

Alba Arad Arges Bacau Bihor Bistrita-Nasaud Botosani Braila Brasov Buzau Calarasi Caras-Severin Cluj Constanta Covasna Dambovita Dolj Galati Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomita Iasi Ilfov Maramures Mehedinti Bucuresti Mures Neamt Olt Prahova Salaj Satu Mare Sibiu Suceava Teleorman Timis Tulcea Valcea Vaslui Vrancea