Ministerul Apărării Naţionale (MApN) - Forţele Terestre Române

Buget

PLANIFICAREA PROGRAMAREA, BUGETAREA ŞI EVALUAREA

Statul Major al Forţelor Terestre îşi desfăşoară activitatea pe baza cerinţelor sistemului de planificare, programare, bugetare şi evaluare în Ministerul Apărării Naţionale, având ca obiectiv prioritar, gestionarea resurselor bugetare alocate anual de către Ministerul Finanţelor Publice, astfel încât, directorul programului major „Forţe Terestre” să poată fi în măsură, să coordoneze eficient, prin buget, întreaga gamă de activităţi specifice, care conduc la îndeplinirea obiectivului general al Statului Major al Forţelor Terestre.
Pentru anul 2016, Forţelor Terestre Române le-a fost alocat un buget total de 2.506.952.000 RON. Acesta este repartizat astfel: cheltuieli de personal aproximativ 63% din bugetul total, pentru bunuri şi servicii 12,4% şi 1,79% pentru transferuri. Pentru asistenţă socială, a fost repartizat 0,44% din bugetul total, iar pentru alte cheltuieli 0,02%.
De asemenea, pentru cheltuielile de capital, a fost alocat 22,8% din bugetul total al Statului Major al Forţelor Terestre, reprezentând cheltuieli pentru înzestrare şi infrastructură.